УВ грунд - UV9S14

uv_lakove

Приготвяне на продукта:

UV9S14 100 части на тегло

Разреждане 30-100% с DPU809 или DPU503 според начина на сушене.

Образуването на покритието става под действиета на УВ лампи.

Това е един УВ втвърдяващ грунд за нанасяне с шприцване.

Характеризира се с отлична покривност, добър за шлайфане, подходящ за лакиране на рамки, плоскости и профили.

change_to_bg change_to_en home_page