Полиуретанови безцветни грундове - FPU13, FPU18, FPU35, FPU15S01

pu_lakove

Съгласно техническите схеми, приготвянето на работната смес е следното:

FPU13 /грунд/ 100 части на тегло
СТ23 /катализатор/ 50 части
DPU831 /разредител/ 10-30 части

Количеството на разредителя може да варира в зависимост от това дали се работи на отворена или затворена пора, в зависимост от температурата и влажността.

Така получената смес трябва да има работен вискозитет от 14 до 18”, измерено с чаша ФОРД 4 при температура 20 С.

Допуска се разреждане на грунда дo 50% само в случаите, когато се работи на отворена пора, но задължително плоскостта трябва да е идеално шлайфана предварително.

jquery-1.4.1.min.js document width height.js boxover2.1.zip
Waterfall.jpg Download Day 2008.pdf
change_to_bg change_to_en home_page